Generel information

Befolkningstal: 5.605.000
Befolkningstæthed (indbyggere pr. km2): 128

Aldersfordeling:
0 – 19 årige: 24,4 %
20 – 59 årige: 52,5 %
60 år+: 23 %

Middellevetid:
Mænd: 77,9 år
Kvinder: 81,9 år

Oplysninger pr. 1. januar 2013 – Kilde: Danmarks Statistik.