Praktisk information

Der er omkring 11.000 km skiltede cykelruter i Danmark, som gør det nemt at finde rundt. Du skal bare kende din rutes navn, nummer eller logo og så følge det. Ruterne krydser flere steder hinanden, så du kan sagtens komponere din egen tur, sammensat af flere forskellige ruter. Det er sikkert at cykle på de danske cykelruter, for ruterne følger for det meste små veje med ringe trafik, uforstyrrede skovveje, specielt anlagte cykelveje, cykelstier og nedlagte jernbanespor.

De nationale cykelruter

I Danmark er der 11 nationale cykelruter med et samlet ruteforløb på over 4.000 km. De nationale cykelruter er skiltede med små, kvadratiske skilte med cykelsymbol og hvidt rutenummer i rødt felt på blå baggrund (rute 10 på Bornholm dog på grøn baggrund). De ulige rutenumre 1-9 går nord-syd, mens de lige numre 2-8 går øst-vest. Dertil kommer to rundstrækninger, Bornholm Rundt (rute 10) og Limfjordsruten (rute 12).

Her kan du se de nationale cykelruter og downloade ruterne til GPS

Regionale og lokale ruter

Udover de nationale cykelruter er der også et net af regionale og lokale cykelruter i Danmark, der hver især har deres egen skiltning. De regionale ruteskilte er opbygget på samme måde som de nationale - dog med hvide rutenumre fra 16-99 på blå bund. De lokale ruteskilte er opbygget på samme måde som de regionale - men med rutenumre fra 100-999. Du kan kontakte det lokale turistbureau for en oversigt over regionale og lokale ruter. 

Her kan du læse mere om cykelferie i Danmark