Aktuel udvikling i turismen i Danmark

Turisternes overnatninger i 2016

Her kan du følge med i udviklingen i turisternes overnatninger i Danmark.  

Download rapporterne Aktuel udvikling og Destinationsmonitor, eller hent selv tal fra Danmarks Statistik. 

Statistikken dækker indtil: august måned 2016

Danmarks Statistik offentliggør hver måned antallet af danske og udenlandske turisters overnatninger i Danmark. Justeringer i de indberettede tal forekommer i løbet af året.

Download oversigten.

Download rapporten, og følg med i turisternes overnatninger i januar-august 2016

Download rapporten, og følg med i turisternes overnatninger på destinationerne i januar-august 2016.

Turismen slog rekord i 2015. I alt foretog de danske og udenlandske turister hele 49,1 mio. overnatninger i Danmark.

Hvornår udgives overnatningsstatistikken?

Overnatningstal for:       Udgives:
Januar 8. marts 2016  
Februar 8. april 2016
Marts 9. maj 2016
April 8. juni 2016
Maj 8. juli 2016
Juni 10. august 2016
Juli 9. september 2016
August 7. oktober 2016
September 8. november 2016
Oktober  7. december 2016
November  11. januar 2017
December  7. februar 2017