Fakta og tal om turismen i Danmark

Turismen er et vigtigt erhverv for Danmark. Turisterne forbruger nemlig i alt for 94,7 mia. kr. i Danmark, og turismen er derfor med til at skabe vækst, omsætning og arbejdspladser i hele landet.
Tirsdag, december 6, 2016

Fremgang for turismen i Danmark 

De udenlandske og danske turister foretog i alt 51,6 mio. overnatninger i Danmark i år 2016, viser de foreløbige tal fra Danmarks Statistiks overnatningstatistik. Det er hele 5 pct. flere overnatninger end året før. Dermed blev 2016 endnu et rekordår i dansk turisme

Væksten er især drevet af de udenlandske turister, som foretog 1,6 mio. flere overnatninger, mens de danske turister foretog godt 800.000 flere overnatninger. Turisterne fra Danmarks største udenlandske markeder bidrog stort set alle til væksten i de udenlandske overnatninger.

Se nyhed: tyskerne sikrer rekordår for dansk turisme

Turisternes forbrug skaber omsætning og arbejdspladser

Turisternes samlede forbrug på 94,7 mia. kr. spreder sig over mange typer af varer og services, og er med til at skabe omsætning og beskæftigelse, også i erhverv som man normalt ikke forbinder med turisme. Det viser VisitDenmarks rapport, som opgør turismens økonomiske betydning i Danmark.

For hver gang turisterne lejer et hotelværelse, spiser en is eller går på museum, så skaber de aktivitet og omsætning til det danske samfund. Derfor er turismen samlet set med til at skabe 115.000 job i Danmark, ifølge VisitDenmarks beregninger. Det er arbejdspladser som i sagens natur ikke kan flyttes ud af landet.

Turismen er et stort eksporterhverv

De fleste tænker nok ikke over det, men turismen er et af Danmarks store eksporterhverv. Når en udenlandsk turist bruger penge i Danmark, svarer det til, at en dansk produceret vare, service eller oplevelse bliver eksporteret til udlandet. De udenlandske turister forbruger for i alt 37,2 mia. kr. i Danmark. Turismen står dermed for 3,6 pct. af den samlede danske eksport.

Se flere nøgletal i pjecen om Turismen i Danmark

Del denne side

Pjece om turismen på dansk og engelsk

Få et hurtigt overblik over de vigtigste tal. Download pjecen om turismen i Danmark.

Antal udenlandske turister i Danmark

Det er svært at måle på, hvor mange turister der besøger Danmark hvert år.

Ifølge VisitDenmarks beregninger, er der minimum 10 mio. udenlandske turister, som overnatter i Danmark.

Turisternes overnatninger i Danmark

51,6 mio. overnatninger i 2016

Heraf står de udenlandske turister for 26,4 mio.

Tal for år 2016 opgøres endeligt i april 2017.

Se nyhed om de foreløbige tal

Kilde: Danmarks Statistik

Turisternes forbrug i Danmark

 I alt 94,7 mia. kr.

Læs mere Turismens økonomiske betydning.

Top 5 udenlandske turister
  1. Tyskland
  2. Norge
  3. Sverige
  4. Holland
  5. UK

Målt på antal overnatninger. 
Se nyhed om de foreløbige tal

Turismens økonomiske betydning i Danmark

Turismens økonomiske betydning i Danmark

Turisterne forbruger for milliarder af kroner hvert år i Danmark. Derfor skaber turismen vækst og tusindvis af arbejdspladser i Danmark.