Turismens økonomiske betydning i Danmark

Rapporten Turismens økonomiske betydning i Danmark sætter tal på, hvor mange penge turisterne bruger i Danmark.

BEMÆRK: ny version af rapporten udkommer medio september 2017. Se de nye økonomiske nøgletal i VisitDenmark pjece: Turismen i Danmark

Turisternes forbrug rækker ind i mange brancher ud over turismeerhvervet. Hver gang turisterne tager pungen op af lommen og køber is på havnen, tanker benzin eller booker et feriehus, så bidrager de til at skabe omsætning, vækst og arbejdspladser i Danmark.

Dowload rapporten om turismens økonomiske betydning

Turisterne forbruger i alt for 94,7 mia. kr. i Danmark, viser rapporten. Turismeomsætningen er med til at skabe 114.900 job i Danmark.

Turismens betydning i kommuner og regioner 

Der er stor forskel på, hvor stor en turismeomsætning der er i de enkelte kommuner i Danmark. København ligger på en suveræn førsteplads med en omsætning på hele 21,6 mia. kr. efterfulgt af store byer som Aarhus og Aalborg. Men allerede på fjerdepladsen ligger Ringkøbing-Skjern, der trods et beskedent indbyggertal på ca. 56.000, alligevel formår at skabe en turismeomsætning på næsten 3 mia. kr. 

Sådan beregner VisitDenmark turismens betydning

VisitDenmark beregner hvert år turismens betydning i Danmark i samarbejde med Center for Regional- og Turismeforskning, efter en internationalt anerkendt økonomisk model, et såkaldt Tourism Satellite Accounts (TSA)

Bemærk at turismens økonomiske betydning ikke er direkte sammenlignelig fra år til år, da modellen samt datainput opdateres og forbedres løbende. Desuden kan der ske ændringer i nationalregnskabet, der påvirker modellen.

Del denne side

Turismen i Danmark

Turismeomsætning: 94,7 mia. kr.

Turismens andel af den danske eksport: 3,6 pct. 

Turismeskabte arbejdspladser: 114.900

Turismeskabte skatter og afgifter: 39,1 mia. kr. 

Kilde: Turismens økonomiske betydning i Danmark

Opdatering på vej i 2017

Tallene for turismens økonomiske betydning bliver opdateret hvert år.

Næste opdatering sker medio september 2017 med tal der gælder for år 2015.

De nuværende nøgletal for turismens Økonomiske Betyning er udgivet i år 2016 og gælder for år 2014. Forskellen mellem referenceår og udgivelsesår skyldes tidskrævende indsamling og bearbejdning af data samt koordination med nationalregnskabet.

turismens betydning i kommuner og regioner

Turismens lokale betydning

En destinationsrapport fra VisitDenmark sætter tal på turismens omsætning og job- og værdiskabelse i kommuner eller regioner