Turisternes overnatninger i Danmark

Her kan du følge med i den aktuelle udvikling i turisternes overnatninger i Danmark på de officielle overnatningsteder.

Statistikken dækker indtil: december måned 2016

Bemærk at de overnatningstal for 2016 først er endelige fra d. 6. april 2017, hvor feriehustallene efterjusteres af Danmarks Statistik.

Den 8. marts offentliggøres overnatninger for januar måned 2017

Status lige nu i turisternes overnatninger

Download oversigt med de seneste tal for turismen i Danmark fordelt på overnatningsform og nationalitet. 

Rapport: Aktuel udvikling

Download rapporten, og følg med i de forløbige tal for turisternes overnatninger i januar-december 2016

Turisternes overnatninger i Danmark 2015

Overblik: Turisternes overnatninger i Danmark 2015

Turismen slog rekord i 2015. I alt foretog de danske og udenlandske turister hele 49,1 mio. overnatninger i Danmark.

Overnatningstal fra danmarks statistik

Her kan du hente tal fra overnatningsstatistikken

Se antallet og udviklingen i turisternes overnatninger i Danmark og de fem regioner hos Danmarks Statistik. Overnatninger foretaget af turister fra forskellige lande og på forskellige overnatningsformer. 

Hvem laver overnatningsstatistikken?

Danmarks Statistik står for overnatningsstatistikken.

De registrerede overnatningstal er den primære kilde til at følge udviklingen i turismen i Danmark. De officielle overnatningssteder indberetter hver måned til Danmarks Statistik.

De månedlige tal er foreløbige, da justeringer kan forekomme i løbet af året. De endelige tal for år 2016 er klar i april måned 2017.

Se mere statistik om turismen hos Danmarks Statistik