Turisternes overnatninger i Danmark

Turisternes overnatninger i Danmark

Her kan du se de seneste tal for turisternes overnatninger og feriehusbookinger i Danmark. Siden opdateres hver måned, når der kommer nye overnatningstal fra Danmarks Statistik.
Tirsdag, december 12, 2017

Udviklingen år til dato 2017

 • År-til-dato ligger de udenlandske overnatninger 1,5 pct. højere end sidste år.

 • Fremgangen skyldes især positiv vækst fra Tyskland (+1,2 pct.), Holland (+5,8 pct.) og USA (+11,3 pct.).

Overnatningstallene for oktober 2017

 • De udenlandske overnatninger i oktober steg 0,1 pct. i forhold til oktober 2016, mens de danske steg 2,9 pct.

 • I alt blev der registreret en samlet fremgang for september måned på 54.000 overnatninger eller 1,3 pct. i forhold til 2016.

 • Udviklingen skyldes i høj grad flere overnatninger fra Sverige (+12,1 pct.), USA (+17,6 pct.), Storbritannien (+8,8 pct.) og Kina (+15,7 pct.). I modsat retning trak især overnatningerne fra Tyskland (-1,9 pct.) og Norge (-1,9 pct.).

 

  

Hent oversigten med de nyeste overnatningstal og feriehusbookinger.

Hent rapporten Aktuel Udvikling i dansk turisme .

Se de kommunale overnatningstal

 

Status på udlejede husuger og feriehusbookinger i 2017

 • I alt lejede de udenlandske turister 54.000 husuger i oktober 2017, hvilket er 2,3 pct. flere end i oktober sidste år.

 • Bookingerne for november 2017 er 27,4 pct. højere end i 2016 pr. 31. oktober.

 • Resten af året er der booket 24,5 pct. flere husuger af udenlandske turister end der var på samme tidspunkt sidste år.

 • Især er der booket mange ekstra uger til november.

 

De endelige overnatningstal for 2016

Hent rapporten med overnatningstal for 2016

 • I alt blev der registreret 51,4 mio. overnatninger i 2016. Dette er en fremgang på 4,7 pct. ift. 2015.

 • De udenlandske turister foretog 26,1 mio. overnatninger. Det er en stigning på 1,4 mio. eller 5,5 pct.

 • De danske overnatninger gik 0,9 mio. (3,8 pct.) frem og endte på 25,3 mio.

Del denne side

Kort om overnatningsstatistikken

Statistikken dækker til og med oktober 2017

Den 11. januar 2018 offentliggøres overnatningstallene for november 2017.

VisitDenmark formidler og offentliggør hver måned overnatningstal fra Danmarks Statistik.

De månedlige overnatningstal er foreløbige, da justeringer kan forekomme i løbet af året.

Læs mere om statistikken på Danmarks Statistiks hjemmeside.

Turisternes overnatninger i 2016

Se de endelige overnatningstal for 2016 fordelt på regioner, landsdele og destinationer.

Overnatningstal fra danmarks statistik

Her kan du hente tal fra overnatningsstatistikken

Se antallet og udviklingen i turisternes overnatninger i Danmark og de fem regioner hos Danmarks Statistik. Overnatninger foretaget af turister fra forskellige lande og på forskellige overnatningsformer.