Turisternes overnatninger i Danmark

Her kan du se de seneste tal for turisternes overnatninger og feriehusbookinger i Danmark. Siden opdateres hver måned, når der kommer nye overnatningstal fra Danmarks Statistik.
Mandag, maj 8, 2017

Overnatningstal for marts 2017

 • Udenlandske overnatninger gik 36,0 pct. tilbage i forhold til marts 2016, mens de danske gik tilbage med 16,8 pct.

 • Udviklingen skal ses i lyset af, at påsken i 2017 faldt i april, mens den i 2016 lå i marts.

 • I alt blev der registreret en samlet tilbagegang i marts på 745.000 overnatninger eller 26,2 pct. ift. 2016.

 • Tilbagegangen skyldes især færre overnatninger fra Tyskland (-53,5 pct.), Norge (-44,4 pct.) og Sverige (-22,3% pct.). 

 • I modsat retning trække flere overnatninger fra især USA (+28,3 pct.), Holland (+3,6 pct.), Italien (+13,1 pct.) og Frankrig (+18,7 pct.).

    

Udviklingen år til dato 2017

 • År-til-dato er udenlandske overnatninger 17,6 pct. lavere end sidste år.

 • Tilbagegangen skyldes primært de tre store markeder Tyskland (-33,8 pct.), Norge (-22,5 pct.) og Sverige (-7,6 pct.).

 • Overnatningerne fra USA er højere (+16,3 pct.).

Hent oversigten med de nyeste overnatningstal og feriehusbookinger.

Hent rapporten Aktuel Udvikling i dansk turisme (opdateres fredag d. 19. maj).

Se de kommunale overnatningstal

Status på udlejede husuger og feriehusbookinger i 2017

 • I alt lejede de udenlandske turister knap 5.000 husuger i marts 2017, hvilket var 39,5 pct. færre end i marts sidste år.

 • For april måned er der booket 70,0 pct. flere udenlandske husuger pr. 31. marts 2017, end der var på det tilsvarende tidspunkt i 2016. Dette hænger, som nævnt ovenfor, sammen med, at påsken sidste år faldt i marts, mens den i år ligger i april.

 • Bookingstatistikken viser, at der for resten af året er booket 13,3 pct. flere husuger af udenlandske turister end der var på samme tidspunkt sidste år.

 • De mange ekstra bookinger koncentrerer sig primært omkring april, juni og september.

Hent oversigten med de nyeste overnatningstal og feriehusbookinger.

De endelige overnatningstal for 2016

Hent rapporten med overnatningstal for 2016

 • I alt blev der registreret 51,4 mio. overnatninger i 2016. Dette er en fremgang på 4,7 pct. ift. 2015.

 • De udenlandske turister foretog 26,1 mio. overnatninger. Det er en stigning på 1,4 mio. eller 5,5 pct.

 • De danske overnatninger gik 0,9 mio. (3,8 pct.) frem og endte på 25,3 mio.

 • Antallet af tyske overnatninger var 6,9 pct. højere end året før og trækker i høj grad væksten i udenlandske overnatninger.

 • Øvrige markeder der bidrog til væksten: Holland (+13,9 pct.), UK (+10,6 pct.), Italien (+21,2 pct.), USA (+9,8 pct.), Frankrig (+15,5 pct.) og Kina (+11,8 pct.).

 • I den anden retning trækker bl.a. færre overnatninger fra Norge (-3,6 pct.) og Sverige (-0,7 pct.). 

Del denne side

Kort om overnatningsstatistikken

Statistikken dækker til og med marts 2017

Den 8. juni offentliggøres overnatninger for april 2017

VisitDenmark formidler og offentliggør hver måned overnatningstal fra Danmarks Statistik.

De månedlige overnatningstal er foreløbige, da justeringer kan forekomme i løbet af året.

Læs mere om statistikken på Danmarks Statistiks hjemmeside.

Turisternes overnatninger i 2016

Se de endelige overnatningstal for 2016 fordelt på regioner, landsdele og destinationer.

Overnatningstal fra danmarks statistik

Her kan du hente tal fra overnatningsstatistikken

Se antallet og udviklingen i turisternes overnatninger i Danmark og de fem regioner hos Danmarks Statistik. Overnatninger foretaget af turister fra forskellige lande og på forskellige overnatningsformer.