Turisternes overnatninger i Danmark

Turisternes overnatninger i Danmark

Her kan du se de seneste tal for turisternes overnatninger og feriehusbookinger i Danmark. Siden opdateres hver måned, når der kommer nye overnatningstal fra Danmarks Statistik.

Udviklingen år til dato 2017

 • År-til-dato ligger de udenlandske overnatninger 1,4 pct. højere end sidste år.

 • Fremgangen skyldes i høj grad vækst fra Sverige (5,6 pct.), USA (12,4 pct.) og Holland (6,1 pct.).

Hent oversigten med de nyeste overnatningstal og feriehusbookinger.

Overnatningstallene for maj 2017

 • Udenlandske overnatninger gik 6,0 pct. tilbage i forhold til maj 2016, mens de danske gik frem med 0,2 pct.

 • I alt blev der registreret en samlet tilbagegang i maj måned på 125.000 overnatninger eller 2,7 pct. i forhold til 2016.

 • Tilbagegangen skyldes især færre overnatninger fra Tyskland (-8,6 pct.), Holland (-33,1 pct.) og Norge (-14,3 pct.). Der var fremgang fra bl.a. Sverige (4,8 pct.), USA (8,8 pct.) og Kina (20,8 pct.).

Hent oversigten med de nyeste overnatningstal og feriehusbookinger.

Hent rapporten Aktuel Udvikling i dansk turisme, der opdateres i uge 28.

Se de kommunale overnatningstal


Status på udlejede husuger og feriehusbookinger i 2017

 • I alt lejede de udenlandske turister knap 42.000 husuger i maj 2017, hvilket er 3,1 pct. færre end i maj sidste år.

 • For juni måned er der booket 17,2 pct. flere udenlandske husuger pr. 31. maj 2017, end der var på det tilsvarende tidspunkt i 2016.

 • Bookingstatistikken viser, at der for resten af året er booket 6,9 pct. flere husuger af udenlandske turister end der var på samme tidspunkt sidste år.

 • De mange ekstra bookinger koncentrerer sig primært omkring juni og september.

Hent oversigten med de nyeste overnatningstal og feriehusbookinger.

 

De endelige overnatningstal for 2016

Hent rapporten med overnatningstal for 2016

 • I alt blev der registreret 51,4 mio. overnatninger i 2016. Dette er en fremgang på 4,7 pct. ift. 2015.

 • De udenlandske turister foretog 26,1 mio. overnatninger. Det er en stigning på 1,4 mio. eller 5,5 pct.

 • De danske overnatninger gik 0,9 mio. (3,8 pct.) frem og endte på 25,3 mio.

Del denne side

Kort om overnatningsstatistikken

Statistikken dækker til og med maj 2017

Den 10. august offentliggøres overnatninger for juni 2017

VisitDenmark formidler og offentliggør hver måned overnatningstal fra Danmarks Statistik.

De månedlige overnatningstal er foreløbige, da justeringer kan forekomme i løbet af året.

Læs mere om statistikken på Danmarks Statistiks hjemmeside.

Turisternes overnatninger i 2016

Se de endelige overnatningstal for 2016 fordelt på regioner, landsdele og destinationer.

Overnatningstal fra danmarks statistik

Her kan du hente tal fra overnatningsstatistikken

Se antallet og udviklingen i turisternes overnatninger i Danmark og de fem regioner hos Danmarks Statistik. Overnatninger foretaget af turister fra forskellige lande og på forskellige overnatningsformer.