Tourist - Editorial

Sider

Viser 260 fra 404 markeret med "Tourist"

Modsat det traditionelle diplomati, som rettes mod regeringer, henvender public diplomacy sig mod ikke-statslige organisationer, græsrodsbevægelser, ngo'er, medier, kulturinstitutioner med videre. De overordnede målsætninger for public diplomacy er bl.a.

De tre temaer i kommunikationsplatformen 

Det er målet med handlingsplanen for offensiv global markedsføring af Danmark, at vore udenlandske målgrupper i højere grad skal forbinde Danmark med de tre temaer i kommunikationsplatformen nedenfor:

Styrket markedsføring gennem styrket kommunikation 

Windsurfing

Markedsføring af Danmark via sportsbegivenheder.

Flere store internationale konferencer til Danmark

Dragsholm

Flere store internationale konferencer til Danmark

Økolandsbyen

Afsæt i FNs klimakonference COP15: 

Danmarks udgangspunkt for at markedsføre sig offensivt på sundheds- og velfærdsområdet er i disse år optimalt.

Badehotel

Konsortierne har til formål at samle en bred vifte af private og offentlige aktører omkring markedsføring af danske løsninger inden for det grønne, fødevarer, design og arkitektur, sundhed og velfærd samt tiltrækning af internationale flyveruter, kongresser og markedsføring af Danmark i forbinde

Fondens formål var at støtte initiativer, der øgede udlandets kendskab til Danmarks styrker, kompetencer og værdier, og som viste et bredt og tidssvarende billede af Danmark.

Skibsmaster

1. september 2006 Tema 1: Markedsføring af nationer
Indledende tværgående debat om markedsføring og branding af nationer.

Strandhus

Det er vigtigt for Danmark at stå stærkt i den globale konkurrence om talenter, turister, investeringer og globale markedsandele i resten af verden.

Mand i kanalen

Handlingsplanen blev i foråret 2010 midtvejsevalueret med et overvejende positivt resultat. Pluss Leadership vurderede, at indsatsen har medvirket til at skabe et klarere og mere positivt billede af Danmark, og at Handlingsplanen fungerede efter hensigten.

Ærø hus

Spørgeskemaundersøgelse af Danmarks globale omdømme

Gult hus ved hav

Af aftalen fremgår det, at markedsføringen af Danmark skulle styrkes – bl.a. gennem en øget indsats over for investeringer, eksport, turisme og markedsføring af Danmark som kreativ nation.

Temaer 

Tema 1: Markedsføring af nationer. 
Fiskekutter

Spørgeskemaundersøgelse af Danmarks globale omdømme

Analysevirksomheden GMR gennemfører hvert kvartal en måling af 35 landes omdømme i de samme lande. Der er udarbejdet en rapport for Danmarks omdømme i dette såkaldte Anholt Nation Brands Index.

Margueritruten

Kort og godt om Margueritruten

Den samlede rute er over 3.600 km lang, og på sin snørklede vej rundt i landet kommer den ud i de fleste afkroge – dog ikke til Bornholm og øerne i Kattegat. Ruten følger et sammenhængende forløb og passerer aldrig den samme vej to gange.

Munthe plus Simonsen 

Knuthenborg Safari

Tag på safari i Knuthenborg, på junglevandring i Randers Regnskov eller oplev det fantastiske elefanthus i Zoologisk Have i København. Her er din guide til de 10 mest besøgte dyreparker og zoo'er i Danmark i 2014.

Sider

Viser 260 fra 404 markeret med "Tourist"