På kanotur

I Danmark er det populært at sejle i kano. Ofte er én, to, tre eller flere kanoer af sted sammen, og så er madkurven og tæpperne med – klar til en dejlig dag i naturen.

Med kano på åer og fjorde 

Du kan sagtens sejle i kano over længere strækninger i Danmark med flere overnatninger undervejs. Gudenåen og Susåen er de bedst kendte åer til tursejlads, men også Skjern å og Nørreåen er velegnede til flere dages sejllads. Der er udlejning af kanoer og gode overnatningsmulig- heder langs hele åen - ligesom det er godt skiltet, hvor du må gå i land.

En uge eller et par dage i en kano er en ren lise for sjælen. Roligt vand med let strøm ned ad åen med afvekslende sejllads, når en sø skal krydses. Du kommer helt tæt på dyrelivet og oplever naturen med alle dine sanser.

Du kan sagtens sejle i kano på flere af de danske fjorde – følge kystlinien ind i små vige og bugter, og rundt om pynter og odder. Der er utallige turmuligheder på Limfjorden i Nordjylland, og de sjællandske fjorde: Roskilde Fjord, Holbæk Fjord og Isefjorden kan også sagtens besejles i kano.

Der findes ikke en samlet fortegnelse med forslag til kanoture. Et godt råd er derfor at kontakte et par af kanoudlejerne. De kan hjælpe jer til at finde frem til en tur og et farvand, som passer til jer og jeres energi og færdigheder.

Priser på kanoleje 

Du kan leje kanoer på time-, dags- og ugebasis hos de fleste kanoudlejere. Typisk koster det omkring DKK 200/EUR 27 pr. dag og DKK 1.000/EUR135 pr. uge. Der er dog forskelle mellem udlejerne og typerne af kanoer.

Søg efter kanoudlejere

Faciliteter 

Nogle steder udlejer de også diverse tilbehør – spørg dig frem. - Hos kanoud-lejeren får du besked på hvordan du skal forholde dig på vandet, og hvor du må gå i land.

Er du på en længere tur, kan du få at vide, hvor der er overnatnings-, provian-tering- og spisemuligheder. Flere udlejere har også udarbejdet turforslag, som forklarer hvad du ser undervejs, og anbefaler steder, hvor du kan gå i land.

Hvor må du bo? 

Kanosejlads er en særdeles populær (ferie)aktivitet, og det har netop derfor været nødvendigt at regulere sejladsen på forskellig måde forskellige steder, hvor naturen er sårbar overfor slid og uro. - I alt drives der organiseret kanosejlads på 11 af Danmarks 40 sejlbare vandløb/åsystemer, mest populære er Gudenåen og Susåen, som tilsammen tegner sig for 70% af den samlede sejlads. På baggrund af Naturbeskyttelsesloven har Miljø- og Energiministeriet udarbejdet bekendtgørelser, der begrænser sejladsen på Gudenåen, Susåen og Karup å.

Dansk Kano og Kajak Forbunds hjemmeside kan du søge efter søer, vandløb og kyststrækninger i forskellige områder af landet, hvor du må ro. 

Sejlads i egen kano 

Men man skal være opmærksom på, at man ikke blot kan sætte sin egen kano i vandet. På visse vandløb og dele af vandløb skal man først rekvirere et gæstekort - som regel hos amtskommunen.

Det kan anbefales at søge kortet i god tid, da der kun udstedes et begrænset antal til de enkelte vandløb. Et andet problem for den, der medbringer sin egen kano, kan være at finde et sted, hvor man kan komme til at sætte fartøjet i vandet uden ulovligt at trænge ind på privat ejendom. Det anbefales derfor i hvert enkelt tilfælde at rådspørge den nærmeste turistforening, når man vil sejle med eget fartøj. 

Regelsæt for kanosejlads 

De fleste danske åer/vandløb er forsynet med en eller anden form for sejladsrestriktion, enten i form af et egentligt sejladsforbud på visse strækninger, en begrænsning af sejladsperioder (typisk kun fra solopgang til solnedgang og kun tilladt fra 15. juni til 30. september eller 15. november) eller i form af en begrænsning af bådtallet til udlejning.

Der er forskellige regelsæt rundt om for kanosejlads, men følgende regler er almene:

- Vandløbet skal være mindst 1,5 m bredt og mindst 0,50 m dybt
- Sejl med strømmen
- Sejl ikke op i de snævnre sidevandløb
- Sejl aldrig efter kl. 18 eller før kl. 08
- Sejl ikke ind i rørskove
- Sejl ikke stævnen ind i brinkerne
- Gå som hovedregel ud fra, at du ikke må gå i land.

Del denne side

Vandsport i Danmark

Det er populært at sejle i Danmark, der har perfekte betingelser for næsten enhver form for sejlads