Sorry if you notice any errors on this page - we're updating our design. Thanks for your patience!

Denmark Direct

EU-udbud om national oplevelsesbooking DenmarkDirect Kontrakten vedrører etablering af et nationalt oplevelsesbookingsystem i Danmark. I systemet skal det være muligt at booke attraktioner og aktiviteter indenfor kultur og natur, og det skal være muligt at samle disse produkter og inkludere transport, overnatning og bespisning. Det nationale oplevelsesbookingsystem skal basere sig på lokale bookingsystemer, idet det skal være de lokale turistorganisationers opgave at organisere de lokale produktudbydere og sørge for, at de bookbare produkter bliver lagt ind i det lokale bookingsystem og løbende vedligeholdt.
Torsdag, oktober 2, 2014

De bookbare produkter skal samles i det nationale system. Det skal ske enten ved en API grænseflade mellem det nationale system og de eksisterende lokale systemer, eller ved at de lokale turistorganisationer har eller vælger at anskaffe det samme system som det nationale.

Det nationale oplevelsesbookingsystem skal kunne håndtere produktpakker, som er sammensat i de lokale systemer. Turisten skal kunne booke de pakkede produkter, men der skal også være mulighed for, at turisten selv kan sammensætte pakker på tværs af geografiske områder og betale samlet for hele pakken i en enkelt transaktion.

Den nationale platform skal formidle salg af produkter fra de lokale systemer, men det skal være de lokale turistorganisationer, der afregner med produktudbyderne.
Bookingplatformen skal som minimum skulle kunne håndtere bookinger på dansk, engelsk og tysk.

Bookingsystemet skal integrere med GuideDanmark, som er dansk turismes fælles turistproduktdatabase, således at alle stamdata, geokoordinater, billeder etc. hentes i GuideDanmark, og alle bookinglinks sendes retur til GuideDanmark, der i dag er integreret på visitdenmark.com og på de fleste lokale turistorganisationers websites.

Det nationale oplevelsesbookingsystem skal have sin egen platform på denmarkdirect.dk hvor det på en inspirerende og intuitiv måde skal være muligt at udvælge og booke produkter på mange forskellige parametre. Samtidig skal oplevelsesbooking integreres og fremtræde som en del af visitdenmark.dk Hvis det nationale bookingsystem også vælges lokalt, skal det ligeledes kunne integreres med den lokale hjemmeside, som er bygget på de samme templates som visitdenmark.com
Der skal udvikles en mobil applikation, så oplevelsesbooking på en overbevisende måde kan distribueres på de mest anvendte mobilplatforme, og benyttes, når turisten er i Danmark.

Der skal være muligt at integrere med andre eksisterende oplevelsesbookingsystemer, således at alle lokale turistorganisationer ikke nødvendigvis skal samles bag et fælles system, men kan vælge at fortsætte med det system, de i forvejen benytter, og alligevel deltage i den fælles platform på salgs- og distributionssiden. Derfor skal der udvikles et API, som kan integrere de eksterne bookingsystemer med det nationale system.
Der skal være grænseflader og integrationsmuligheder til andre salgs- og distributionssystemer (fx feriehusbooking, camping etc.), så bookingmuligheden spredes videst muligt.

Den nationale oplevelsesbooking skal baseres på et allerede eksisterende bookingsystem, og det forventes, at leverandøren har det fulde driftsansvar samt at leverandøren skal stå for support og uddannelse. Det forventes, at leverandøren håndterer Rejsegarantifonden.
Ordregiver forventer, at hovedleverancen, det nationale oplevelsesbookingsystem, skal være driftsklart til turisthøjsæsonen 2015 (slutningen af maj).

 

Del denne side