Lystfiskeri i Danmark

Lystfiskeri overalt i Danmark

Danmark er et unikt land, hvad lystfiskeri angår. Der er lande, der har både flere og større fisk, men intet andet land har så stor en fiskemæssig variation inden for så begrænset et geografisk område som netop Danmark. Her har du det hele inden for bekvem rækkevidde: Å, sø, kyst og hav - og det uanset hvilken landsdel, du befinder dig i.

Den jyske vestkyst
Alle, der kender Danmark, kender den jyske vestkyst – hvad enten de er badegæster i de varme sommermåneder eller lystfiskere i den koldere tid af året. Om vinteren landes kæmpe torsk direkte fra stranden, mens fladfiskene bedst fanges forår og efterår. Og så må du ikke glemme forsommerens hornfisk og eftersommerens makreller. Specielt makrellerne kan give oplevelser i verdensklasse, når de på stille dage i august har jaget en stime panikslagne brislinger ind mellem høfderne. Og hvis kystfiskeriet ikke er vildt nok, kan du tage med en af de store kuttere, der dagligt sejler seriøse lystfiskere ud til en dyst med kæmpefiskene på Det Gule Rev i Nordsøen - et fiskeri, der kræver sin mand - og søsygetabletter!

Limfjorden
Limfjorden deler Nordjylland fra resten af kontinentet - og gør det på smukkeste vis. Få andre steder i verden kan man finde så mange og så varierede fiskepladser som i denne salte fjord, der byder på flere odder, næs og pynter, end nogen lystfisker nogensinde vil få affisket på et helt liv. Fiskeriet koncentrerer sig primært om havørreder forår og efterår samt forsommerens hornfisk.

De jyske vandveje
Jylland er også hovedlandet, hvor alle de store vandløbssystemer ligger. Langs vestkysten finder man klassiske åer som Vidå, Brede Å, Ribe Å, Kongeå, Varde Å, Skjernå og Storå - alle med fornemme muligheder for en dyst med laks, havørred og stalling. Og alle er de tilgængelige for tilrejsende fiskere.

Søfiskeri i Jylland
Søhøjlandet omkring Silkeborg byder på landets suverænt største koncentration af små og store søer - med Danmarks længste vandløb, Gudenåen - som den forenende faktor. Her kan du fiske gedder, aborrer og sandart samt fredfisk i store mængder.

Fint fynsk fiskeri
Fyn er et sandt Eldorado, når det gælder kystfiskeri efter havørred. Det har millionstore investeringer i et bedre vandmiljø og en intensiv fiskepleje sørget for. Men Fyn er andet og mere end sølvblanke havørreder. Fyn er også tykmavede torsk i en vægtklasse, der ofte får selv garvede fiskere til at gispe efter vejret. Lillebælts mange, men i regelen mindre torsk er kendt viden om - det samme er Storebælts. I den helt tunge vægtklasse ligger dog fiskene i Langelandsbæltet.

Sjællands lyksaligheder
Intet slår de sjællandske torsk, der hver vinter fanges i Øresund mellem Danmark og Sverige. Her landes der regelmæssigt fisk over 10 kg - med enkelte eksemplarer på over 20 kg hvert år. - Sjælland byder også på et fornemt søfiskeri med lange hæderkronede traditioner bag sig. Til de mest kendte søer hører Furesøen og Esrum Sø, hvor der er sportsfisket intensivt i mere end en menneskealder - med mange rekordstore gedder, aborrer og sandarter som resultat. Med Isefjorden har Sjælland samtidig et af landets bedste havørredvande, og det samme gælder den vestsjællandske kyst.

Se video om kystfiskeri ved Møn

Fiskeboom på Bornholm
Ved klippeøen Bornholm, midt ude i den brakke Østersø, har øens vilde havørreder optimale forhold året rundt - og et fiskeri, der har været kendt og skattet i mange år. Af langt nyere dato er det laksefiskeri, som først er blevet opdaget og opdyrket i det seneste årti - med rekordstore fangster af østersølaks på over 20 kg.

Søg efter fiskevande i Danmark

Læs mere om lystfiskeri i Danmark

Del denne side