Langsigtet samarbejde om markedsføringen

Aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre gør det muligt for VisitDenmark at indgå langsigtede samarbejder med partnere om markedsføringen af kystturismen uden for sæsonen. 

Smart Tourism

VisitDenmarks strategi 2017-2019

Markedsføring af Danmark

Opfattelsen af Danmark skal være positiv i resten af verden, hvis vi skal sikre fremtidens beskæftigelse og vækst. 

Årsberetning 2016-2017

Ekstra investeringer i markedsføringen har i 2016 givet den nødvendige gennemslagskraft, der skal til for at trænge igennem til turisten og øge rejselysten til Danmark.

Bestyrelse og direktion

VisitDenmark ledes af en bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen er den øverste myndighed med ansvar for den overordnede ledelse og fastlægger de generelle rammer for VisitDenmarks virksomhed.