VisitDenmark
Assistens Kirkegården

Bæredygtighed

10/29/2019

Denne rapport giver et første indblik i, hvad bæredygtige rejser og bæredygtig turisme betyder for turisterne fra fem af Danmarks største og vigtigste markeder: Tyskland, Norge, Sverige, Holland og Storbritannien.
 

Turisme og bæredygtighed

VisitDenmark ønsker at bidrage med nye data og indsigter om bæredygtig turisme. Bæredygtig turisme favner både det økonomiske, miljøtekniske og sociale område. Denne rapport vil omhandle det sociale område. 

I rapporten kan du bl.a. læse om turisternes opfattelser af og forventninger til bæredygtig turisme, og hvad det vil betyde for deres rejseadfærd og valg af feriedestination. 

Datagrundlag

Analysen tager udgangspunkt i turisternes perspektiv og undersøger, hvordan turisterne opfatter og forventer at agere i forhold til bæredygtig turisme. 

Resultaterne er baseret på  6.700 interview på tværs af Tyskland, Norge, Sverige, Holland og Storbritannien i forbindelse med VisitDenmarks Image- og Potentialeanalyse 2019.