Gå til indhold
Milano

Turismeomsætning 2020

6.5.2021
Foto: VisitAarhus

Her kan du læse mere om den estimerede turismeomsætning 2020 og udviklingen i forhold 2019, dvs. udgangsåret inden corona ramte.

Coronapandemien har øget behovet for at belyse dens konsekvenser mere rettidigt og med højere frekvens, end det er praksis i det eksisterende økonomiske turismeregnskab. VisitDenmark har derfor udviklet en model, der kan give foreløbige estimater for turismeomsætningen i takt med, at de månedlige overnatningstal opdateres. Notatet beskriver den tabte turismeomsætning 2019 – 2020 samt den metodiske tilgang til estimatet.

Det samlede tab i turismeomsætningen fra 2019 til 2020 estimeres til 40,6 mia. kr. og skyldes i overvejende grad manglen på udenlandske turister store dele af året. Således var udenlandske turisters forbrug, dvs. eksporten, 36,8 mia. kr. eller 61,1 pct. lavere i 2020 end i 2019, mens indenlandsk turismeforbrug faldt med 3,8 mia. kr. eller 4,8 pct.

Det bemærkes, at estimatet skal ses som et supplement til og ikke en erstatning for det officielle og anerkendte turismesatellitregnskab, som også udgør fundamentet under estimatet.

Share your wonders: