Praktisk information

Du kan få lægehjælp overalt i landet ved henvendelse til nærmeste praktiserende læge, der har overenskomst med sygesikringen, i dennes konsultationstid. Får du akut behov for lægehjælp uden for åbningstiden, kan du kontakte lægevagten.

Hvis du er dækket af den offentlige sygesikring i et andet EØS-land (dvs. EU-landene samt Island, Norge og Liechtenstein) eller Schweiz, har du ret til de sundhedsydelser, som bliver nødvendige under opholdet i Danmark.