Praktisk information

Her er et udpluk af de vigtigste færdselsregler, der gælder i Danmark:

I Danmark er der højretrafik, hvilket bl.a. betyder, at man altid skal overhale venstre om. Dette gælder også på motorveje, hvis du skal overhale et køretøj, der befinder sig i en eventuel midterbane. Generelt betyder det også, at man skal holde tilbage for al trafik fra højre med mindre lokal skiltning viser andet. Skiltningen i Danmark følger stort set internationale retningslinjer og international symbolbrug.

Vær især opmærksom på:

- Det rød-hvide trekantede skilt og/eller påmalede hvide trekanter på kørebanen, der påbyder, at man skal holde tilbage for al trafik på den vej, man er på vej ind på (ubetinget vigepligt)
- Giv plads for busser, der blinker for at komme ud fra stoppesteder
- Ved højresving skal man holde tilbage for gående, cyklister og knallertkørere, der fortsætter ligeud

Ved kørsel på motorveje

Du skal altid blinke af, når du skifter vognbane på motorvejen, ligesom du skal bruge advarselsblinket, hvis der opstår pludselig fare på motorvejen - fx ved kødannelse.

Hastighedsbegrænsninger

I Danmark gælder følgende hastighedsbegrænsninger for personbiler:

- 50 km i timen i byområder (hvidt skilt påført by-silhuet)
- 80 km i timen på landeveje uden for byområder.
- 130 km i timen på motorveje, på visse strækninger dog max 110 km i timen.
- 80 km i timen på motortrafikveje.

På motorveje må biler og motorcykler med påhængskøretøj maximalt køre 80 km/t

På motortrafikvej og landeveje må biler og motorcykler med påhængskøretøj maximalt køre 70 km/t

Politiet slår hårdt ned på trafikanter, der kører blot lidt for stærkt. Du bliver straffet med bøder, og er du udenlandsk bilist, bliver bøden opkrævet på stedet.

Standsning og parkering

Standsning og parkering er som hovedregel tilladt i højre side af vejen, men forbudt på hoved- og motorveje. Desuden er parkering bl.a. forbudt:

- hvor der er fuldtoptrukne midterlinjer, og afstanden fra afmærkningen til bilen er under 3 meter
- mindre end 5 meter før et fodgængerfelt eller ved cykelstiudmunding samt 10 meter før et vejkryds
- på cykelstier og i fodgængerovergange
- ved busstoppesteder hvor kantstenen er malet gul, eller, hvis dette ikke er tilfældet, indenfor en afstand af 12 meter fra et busstopskilt

Ved parkering-forbudt-skiltning kan der på en undertavle være angivet et tidsrum, hvor tidsbegrænset parkering er tilladt. Tidsangivelse anført med sort eller hvidt gælder for hverdage undtagen lørdage, klokkeslet anført i parentes gælder for lørdage, og klokkeslet anført med rødt gælder for søn- og helligdage.

Ved ulovlig parkering skal du betale en bøde på Kr. 510,-. Bøden kan opkræves på stedet. Politiet kan endvidere fjerne en ulovlig parkeret bil.

Parkeringsskiver er obligatoriske, hvor tidsbegrænset parkering er tilladt.

Promillegrænse

Promillegrænsen i Danmark er 0,5 promille, hvilket svarer til ca. to genstande. 

Her kan du læse færdselsloven i sin fulde ordlyd.