Praktisk information

Samlet areal: 42.916 km2
Samlet kystlinje: 7.314 km
Antal navngivne øer: 391
Højeste naturlige punkt: 170,86 m (Møllehøj)
Største sø: 39,5 km2 (Arresø)
Længste å: 176 km (Gudenå)

Arealanvendelse:
Landbrug: 66 %
Skov og hede: 16 %
By, vej og anlæg: 10 %
Sø, eng og mose: 7 %

Største byer (pr. 1. januar 2015):
København/Hovedstadsområdet: 1.213.000 indbyggere
Aarhus: 256.000 indbyggere
Odense: 170.000 indbyggere
Aalborg: 107.000 indbyggere
Esbjerg: 71.000 indbyggere

Kilde: Danmarks Statistik