Praktisk information

I Danmark taler man dansk, der er en udløber af de germanske sprog. Dansk tales kun af de ca. 5,7 millioner danskere, men forstås rimeligt godt af nordmænd og svenskere. Folk fra andre lande har derimod svært ved at forstå dansk, men takket være obligatorisk skoleundervisning i engelsk kan hovedparten af danskerne dog let kommunikere med de fleste af landets gæster.

Det danske skriftsprog har flere fælder set fra en udlændings side. Bogstaverne Æ, Ø og Å ses hyppigt i fx bynavne. I alfabetet optræder de tre bogstaver sidst. Bogstavet Å kan desuden skrives som AA.