Praktisk information

I Danmark må du ikke, uden politiets tilladelse, erhverve, besidde, bære eller anvende skydevåben samt andre særlige farlige våben og knive. Forbuddet gælder også spraydåser til selvforsvarsbrug. 

Knive på offentlige steder

Man må godt bære kniv på offentligt tilgængelige steder, hvis den har et "anerkendelsesværdsigt formål" - fx hvis den bæres i forbindelse med arbejde, sport eller fritidsbeskæftigelse. 

For lommeknive kan et "anerkendelsesværdigt formål" være bredere end ved almindelige knive. Der vil for eksempel godt kunne være et formål med at tage en lommekniv med på skovturen, mens det vil være ulovligt at tage den samme kniv med i nattelivet eller på steder med mange menesker.

Her kan du læse mere om reglerne vedrørende knive.

Våben til jagt eller konkurrencebrug

Hvis du bor i et EU-land og har et  europæisk våbenpas, kan du uden særlig tilladelse medtage dit våben, hvis du skal bruge det i forbindelse med jagt eller konkurrenceskydning.

Bor du udenfor EU kan du medtage dit våben til brug ved jagt eller konkurrenceskydning, hvis du har en våbentilladelse fra dit hjemland eller en erklæring fra myndighederne om, at en sådan tilladelse ikke er nødvendig.

Fyrværkeri

Som privatperson er det forbudt at tage fyrværkeri med til Danmark.