Praktisk information

Den internationale organisation Foundation for Environmental Education (FEE) har i 2013 tildelt i alt 243 danske starnde det BLÅ FLAG som tegn på, at de hygiejniske og en række miljømæssige forhold er i orden.

På Friluftsrådets hjemmeside kan du se hvilke danske strande, der har modtaget BLÅ FLAG.

Med hund på stranden
Den internationale BLÅ FLAG organisation anbefaler, at hunde holdes væk fra BLÅ FLAG strande i badesæsonen, men i Danmark kan du have din hund med på alle strande året rundt medmindre lokal skiltning siger noget andet. Fra 1. april til 30. september skal hunden dog altid være i snor. Bemærk i øvrigt at hunden ikke må opholde sig i vandet på strande med BLÅ FLAG i perioden fra 1. april til 15. september.