Danske museers brugerundersøgelse

Kulturstyrelsens gennemfører hvert år en brugerundersøgelse på de danske museer. Undersøgelsen viser, hvilke brugere der besøger museerne og deres tilfredshed med museerne.
Fredag, juli 10, 2015

Flere udenlandske turister besøger de danske museer

Andelen af udenlandske brugere på museerne er steget siden 2009, viser Kulturstyrelsens Brugerundersøgelse. I dag udgør de ca. en fjerdedel (26 procent) af alle brugere på de danske museer, hvilket gør dem til en stor og vigtig publikumsgruppe for museerne. 

Download rapporten her - side 18 -57

Undersøgelsen viser også at:

  • Unge er fortsat underrepræsenterede på de danske museer, men der er sket en vækst i deres andel på 33 procent fra 2009 til 2014. Mens unge i 2009 udgjorde 12 procent af brugerne på museerne, udgør de i 2014 16 procent
  • Museumsbesøg er en social begivenhed – i alt 93 procent af museumsgæsterne i Danmark tilkendegiver, at museumsbesøget foregår i selskab med andre.
  • Udenlandske brugere vurderer deres museumsoplevelse højest på Davids Samling, Karen Blixen Museet, Bornholms Kunstmuseum og Louisiana.
     

Fakta om Kulturstyrelsens Brugerundersøgelse

Den nationale brugerundersøgelsen er blevet gennemført siden 2009. I 2014 deltog i alt 203 museer og kulturinstitutioner i undersøgelsen og i alt 52.033 besvarelser fra danske og udenlandske museumsgæster. TNS-Gallup stod for at gennemføre undersøgelsen. I brugerundersøgelsen er der bl.a. mulighed for at hente viden om brugernes køn, alder og uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige baggrund samt specifikke præferencer og besøgsmønstre i forhold til de tre museumskategorier kunst, kulturhistorie og naturhistorie.

Del denne side

Kulturstyrelsens Brugerundersøgelse 2014
Museernes individuelle rapporter

Se resultaterne for de enkelte museer og kulturinstitutioner som deltog i undersøgelsen.

Bemærk den samlede stikprøve på hvert museums rapport. Antallet af udenlandske respondenter i undersøgelsen er i nogle tilfælde ikke tilstrækkelig store nok til at vise resultater for.