International markedsviden

Bliv opdateret på ny markedsviden om turismen og turisterne i et globalt perspektiv.

____________________________________________________________

United World Tourism Organisation (UNWTO)


Høj vækst i internationale turistankomster i 2017 

I 2017 var der globalt set en vækst på 6,7 pct. i antallet af internationale turistankomster. Det svarer til 1.322 mio. ankomster og er 83 mio. flere end i 2016.

Væksten har været bredt funderet med vækst på mange traditionelle destinationer og på flere destinationer, som tidligere har oplevet negativ vækst. De positive resultater understøttes af det globale opsving og en stigende efterspørgsel fra såvel traditionelle som nye markeder.

Danmark oplevede i 2017 en vækst på 4,8 pct. i antallet af internationale turistankomster.

Væksten i Danmark er over niveauet i såvel Sverige (4,5 pct.) som Norge (2,3 pct.)

For Europa og Nordeuropa lå væksten i 2017 på henholdsvis 8,4 pct. og 5,1 pct.


Forventninger til 2018

Globalt forventer UNWTO en vækst i internationale turistankomster på 4 til 5 pct. i 2018 sammenlignet med 2017.

I Europa forventes en vækst på 3,5 til 4,5 pct. 

Hent hele publikationen på organisationens hjemmeside.

Del denne side

International viden og statistik

ETC- European Travel Commision
Analyser om turismen i Europa og viden om fjerne markeder.
Kontakt VisitDenmark for adgang til rapporter, som kun for medlemmer.

Eurostat og Eurobarometer
Europæisk turismestatistik og rapporter.

Tourmis 
Overnatningstal for europæiske lande og storbyer.

The World Tourism Organisation (UNWTO)
Analyser og statistik om turismens udvikling på verdensplan.