International markedsviden

Bliv opdateret på ny markedsviden om turismen og turisterne i et globalt perspektiv.

____________________________________________________________

United World Tourism Organisation (UNWTO)


Vækst i internationale turistankomster i 2018

Samlet set steg antallet af turistankomster med 5,6 pct. i 2018 sammenlignet med 2017. Væksten overstiger prognosen fra UNWTO på 4-5 pct. for 2018 som helhed. 

Den overordnet set positive udvikling i perioden skyldes især vækst i Mellemøsten (+10,3 pct.) og Afrika (+7,3 pct.).

I 2019 forventer UNWTO en vækst på 3-4 pct. i antallet af internationale turistankomster.

I 2018 oplevede Danmark en vækst på 5,5 pct. i antallet af internationale turistankomster. Væksten i Danmark er over niveauet i Norge (-2,5 pct.), men under niveauet i Sverige (+8,0 pct.). 

Hent hele publikationen på organisationens hjemmeside.

Del denne side

International viden og statistik

ETC- European Travel Commision
Analyser om turismen i Europa og viden om fjerne markeder.
Kontakt VisitDenmark for adgang til rapporter, som kun for medlemmer.

Eurostat og Eurobarometer
Europæisk turismestatistik og rapporter.

Tourmis 
Overnatningstal for europæiske lande og storbyer.

The World Tourism Organisation (UNWTO)
Analyser og statistik om turismens udvikling på verdensplan.