Bliv klogere på turismen i dit område

Her kan du få et hurtigt overblik over, hvordan det ser ud med turismen i de enkelte kommuner og regioner. Vi har samlet en række oversigter med tabeller, diagrammer og nøgletal, som er gode at kende, hvis du vil stille skarpt på dansk turisme. De fleste af oversigterne er dynamiske, så du kan søge på kommune/region, se udvikling og sammenligne med andre kommuners/regioners udvikling og de nationale resultater.
Mandag, juli 2, 2018

Turismen får Danmark i balance

Både de turister der overnatter, og dem der blot kommer på besøg en enkelt dag, bringer omsætning og arbejdspladser med sig. Derfor er turismen et område, som mange kommuner og regioner har fokus på, når der handler om at få lokalområdet til at blomstre, skatteindtægterne til at stige og flere borgere i spil på arbejdsmarkedet.

Arbejdspladser der ikke flytter

Turismen skaber vækst i hele landet og bidrager dermed til at skabe et mere balanceret Danmark. Som hovedregel vil væksten være stærkest der, hvor man har de rette tilbud til turisterne, og hvor man formår at fortælle turisterne om disse tilbud med en markedsføring, der engagerer og begejstrer.

En god grund til at hele Danmark gerne vil turismen er, at man ikke kan flytte attraktionerne, havet, feriehusene, restauranterne, naturen, oplevelserne, detailhandlen og dermed heller ikke turismens arbejdspladser til udlandet. Samtidig er turismens arbejdspladser velegnede til borgere, der ellers har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Samarbejder på tværs af kommunegrænser

På trods af at turismen er stedbundet, er det vigtigt ikke kun at tænke i egen lokalitet, når der skal skabes vækst i turismen. For turisterne tænker i oplevelser og tager derhen, hvor oplevelserne er. Derfor samarbejder mange kommuner om at samle deres tilbud til turisterne i en fælles destination, der har flere tilbud og gode historier at fortælle end de enkelte kommuner hver for sig. Det betyder, at kommunerne får mere at tilbyde og glæde af hinandens tilbud og turister.

 

Kort om dansk turisme – i nationalt og kommunalt/regionalt perspektiv

 

   

2017 var rekordår  

           

I 2017 satte Danmark rekord med 52,4 mio. overnatninger på hoteller, campingpladser og vandrerhjem og i feriehuse og feriecentre. Finanskrisen gav et dyk i antallet af overnatninger, og væksten var langsom i mange år herefter. Men 2017 var 4. år i træk, at dansk turisme satte rekord. 

Se udviklingen af overnatninger 2008-2017, fordelt på kommuner og regioner.

 

 

Flest udenlandske overnatninger  

           

I 2017 var det de udenlandske overnatninger, der trak væksten og sikrede rekorden. De udenlandske overnatninger udgjorde 26,7 mio. mod 25,7 mio. danske. De udenlandske turister i Danmark kommer især fra Tyskland, Norge, Sverige, Holland, UK, USA, Italien, Frankrig og Kina. Det er de samme markeder, hvor VisitDenmark gennemfører international markedsføring.

Se hvor mange udenlandske overnatninger, der er i din kommune/region – og hvordan det ser ud i andre kommuner/regioner.

Se hvorfra turisterne kommer i din kommune/region. 

 

 

Turisterne skaber omsætning og job

   

I 2016 skabte turisterne en omsætning på 108,1 mia. DKK i Danmark. Omsat til arbejdspladser betyder det 135.700 jobs, fordelt over hele landet. På landsplan gik turismeomsætningen frem med 5,6 pct . fra 2015 til 2016, og langt de fleste kommuner havde en stigning i omsætningen. 


Se hvor stor turimeomsætningen var i de enkelte kommuner og hvilke kommuner/regioner, der er mestre i omætningsvækst.

I runde nøgletal regner man med, at hver gang turisterne skaber en omsætning på 1 mio. DKK, skabes 1,2 job. Tilsvarende regner man med, at et feriehus skaber en turismeomsætning på 300.000 DKK. Se hvor mange job, turisterne skaber i regionerne.

 

 

Mål om 3 pct. vækst

     

Fra 2008-2017 var den gennemsnitlige vækst i overnatningerne i Danmark 2,1 pct. I Den nationale strategi for dansk turisme har regeringen sat et ambitiøst mål: Frem til 2025 skal den gennemsnitlige årlige vækst i overnatningerne være på 3 pct. For at nå dette mål er iværksat en række aktiviteter, hvoraf flere skal gennemføres af kommuner og regioner. En vækst på 3 pct. er ikke et urealistisk mål for hele landet, men i mange kommuner vil det kræve en ekstra indsats at løfte væksten til landsgennemsnittet. 


Se hvordan udviklingen har været i din kommune/region i perioden 2008-2016 og sammenlign med tallene fra andre kommuner/regioner.

 

 

Der kommer flere uden for sæsonen

     

En sund turismeøkonomi kræver et godt turistmix. Den danske højsæson er juni/juli/august, men turisterne holder ferie på forskellige tidspunkter. Fx er danskerne flittige gæster i feriehusene i juli, mens man i maj møder mange hollændere. Tyskerne kommer hele året, og i stigende omfang også uden for højsæsonen. Det gælder også andre nationaliteter. Faktisk liger 4 af 10 overnatninger uden for højsæsonen, når det gælder kyst- og naturferie.

Turisme uden for højsæsonen har mange fordele: Der er ledig kapacitet, og prismæssigt er Danmark rigtig konkurrencedygtig. Og med mere turisme uden for sæsonen går turismens arbejdspladser fra at være sæsonbetonede til at være helårs. Siden 2013 er der kommet 2,4 mio. flere overnatninger til i skuldersæsonen: marts-juni og september-oktober, og det er især i denne periode, at der fortsat er gode vækstmuligheder.

Del denne side

VisitDenmark samarbejder med kommuner og regioner

VisitDenmark arbejder tæt sammen med de destinationer, kommuner, regioner, organisationer og virksomheder, der er med til at skabe vækst i turismen i hele Danmark.

Vi leverer viden om turisterne, og vi udvikler og gennemfører international markedsføring i samarbejde med de mange aktører i dansk turisme.

Se VisitDenmarks årsberetning og hør bl.a. erhvervsministeren give sit bud på, hvordan vi får vækst i dansk turisme.

Nøgletal om turismen i Danmark

108.1 mia.kr. i omsætning

135.700 turismeskabte jobs

3,7 % af den danske eksport

40,7 mia. kr. i moms, skatter og afgifter

54,4 mio. overnatninger

Læs mere i pjecen: Turismen i Danmark

25 anbefalinger til kommunernes turismepolitik

KL's 25 anbefalinger er baseret på gode erfaringer fra ind- og udland og skal understøtte kommunerne i at få et større afkast af de 400 mio. kr., som kommunerne samlet set årligt investerer i turisme. Se KL’s 25 anbefalinger.

Få de nyeste overnatningstal

Få besked i din indbakke, når der udgives nye overnatningstal. Send en mail til Charlotte Rømer Rassing på crr@visitde....

Bestil en destinationsrapport

Med en destinationsrapport er der mulighed for at få et endnu tættere blik på turismen i den enkelte kommune. Rapporten giver et detaljeret indblik i turismens samfundsøkonomiske betydning, blandt andet i form af arbejdspladser og omsætning. Se mere her.

Turismen i Danmark

VisitDenmark har samlet de vigtigste nøgletal for turismen i Danmark i en lille og overskuelig oversigt.