Erhvervsturismen i Danmark

Erhvervsturisme er rejser med forretning som formål. Erhvervsturismen indeholder individuelle forretningsrejsende, sæsonarbejdere samt deltagere til møder og kongresser.
Fredag, december 14, 2018

Erhvervsturismen består af en bred vifte af turister, som kan deles op i to grupper:

  1. Personer, som rejser for at arbejde, foretage kundebesøg eller anden forretning.

  2. Personer, som rejser for at deltage i firmamøde, kongres, konference, messe, kursus, studierejse eller belønningsrejse. Denne gruppe kaldes samlet set for mødeturister eller mødedeltagere.

Danmark Statistik registrerer forretningsrelaterede overnatninger på hoteller og feriecentre. I 2017 blev der i alt registreret 7,2 mio. 

Danmarks Statistik registrerer erhvervsovernatninger hver måned og i alle dele af landet. Nationalitet registreres dog ikke.

Fakta om mødeturister i Danmark

Mødemarkedet, eller Business Events, er den del af erhvervsturismen, som står for kongresser, konferencer, fagmesser og andre former for møder. 

Et møde er defineret ved, at det afholdes eksternt, at der er mindst 10 mødedeltagere og at det varer minimum 4 timer.

Markedsføring af mødemarkedet sker overfor mødearrangører og virksomheder, som ønsker at holde eksterne møder, konferencer m.v. Til sådanne arrangementer betaler de bl.a. for leje af lokale, forplejning, øvrige services og fx overnatning. Kongresmarkedet markedsføres også overfor foreninger. 

VisitDenmark har i 2018 udgivet en rapport, der belyser mødemarkedets økonomiske betydning i Danmark. Det er anden gang, at VisitDenmark analyserer mødemarkedets økonomiske betydning. Den første rapport blev offentliggjort i 2012. 

  • Mødemarkedet omsætter for 26,0 mia. kr. Denne omsætning kan dog ikke sammenlignes direkte med omsætningen for erhvervsturismen generelt, da analysen om mødemarkedet, foruden mødedeltagerens forbrug, også medtager mødearrangørens mødeomkostninger. Desuden indgår danske lokale dagsdeltagere i analysen af mødemarkedet, hvorimod disse mødegæsters forbrug ikke indgår som erhvervsturisme. 

  • De udenlandske mødedeltagere står for 38 pct. (9,8 mia. kr.) af mødeomsætningen, mens de danske står for 62pct. (16,1 mia. kr.).  

  • 2,6 mio. udenlandske turister rejser til Danmark for at deltage i møder.  

  • Mødeomsætningen skaber beskæftigelse svarende til 35.700 fuldtidsjobs.

Del denne side

Erhvervsturismen i Danmark

Erhvervsturisme defineres som al turisme med forretning som formål.

28,9 mia. kr. i omsætning

Udenlandske: 5,4 mia. kr.
Danske: 23,5 mia. kr.

Kilde: VisitDenmark, Turismen i Danmark

7,2 mio. overnatninger

Udvikling ift. 2016: +1,2%
Registreret på hoteller og feriecentre.

Døgnforbrug

Erhvervsturister, som overnatter på hotel:

Udenlandske: 3.300 kr.
Danske:  2.650 kr.

Kilde: VisitDenmark
Turisternes døgnforbrug 2017

Fakta om mødemarkedet i Danmark

Pjece udgivet i 2013 på baggrund af den store særanalyse om mødemarkedets betydning. 

En opdatering forventes klar i 2018.

 

 

Se også den oprindelige rapport:  Mødeindutriens økonomiske betydning i Danmark