Healthcare Denmark

Den globale efterspørgsel efter sundheds- og velfærdsløsninger stiger kraftigt i disse år bl.a. som følge af en globalt voksende middelklasse.

Danmarks udgangspunkt for at markedsføre sig offensivt på sundheds- og velfærdsområdet er i disse år optimalt. Danske virksomheder er på en lang række områder markedsledende, når det gælder evnen til at koble ny og eksisterende teknologi og services med viden om brugernes adfærd og behov. Det gælder fx inden for diabetesbehandling, hørehandicap, telemedicinsk behandling samt udviklingen af elektroniske patientjournaler.

Styrkepositionerne på sundheds- og velfærdsområdet skyldes ikke mindst et godt og effektivt samspil mellem det offentlige og private aktører om løsninger af velfærdsopgaver. Herudover spiller evnen til at levere sammenhængende systemløsninger, baseret på bruger- og patientinvolvering, som samtidigt også er ressource- og arbejdsbesparende, en vigtig rolle.

Partnere:

Konsortiet er et offentlig-privat partnerskab mellem COWI, Falck, Systematic, KMD, DI, Danske Regioner, Region Syddanmark samt Erhvervs- og Vækstministeriet, Udenrigsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Del denne side

Kontakt

Direktør

Erhvervs- og Vækstministeriet

Arendse Ekegren Baggesen

aeb@evm.dk