Turismen bidrager til et land i balance

By Monica Svendsmark Hansen Chefkonsulent, Corporate kommunikation
Turisme kan være en vej ind på arbejdsmarkedet for både ufaglærte, ledige og mennesker med anden etnisk herkomst. Samtidig skaber turismen job i mange mindre kommuner i Danmark, viser et nyt analysenotat fra VisitDenmark.
Fredag, oktober 13, 2017

Turismen er med til at sikre et land i balance. Det viser et nyt notat fra VisitDenmark, der har analyseret turismens beskæftigelse i Danmark.

Blandt andet har turismen stor effekt i særligt de mindre kommuner rundt om i landet. I flere kommuner står turismen for over 10 procent af beskæftigelsen, og på Læsø er over 40 procent af befolkningen beskæftiget som følge af turisme.

"Turismen skaber arbejdspladser i hele Danmark, særlig for faglærte og ufaglærte. Det er vigtige lokale arbejdspladser, som skaber jobs, der ikke kan outsources af landet," siger Kirsten Munch Andersen,
politisk direktør i HORESTA.

Vækst skal sikre arbejdspladser

Ifølge analysen skaber turismen ikke kun beskæftigelse til de klassiske turisterhverv, men breder sig til mange andre erhverv i Danmark.

”VisitDenmarks seneste analyse understreger, at turisme er med til at sikre arbejdspladser også langt uden for turisterhvervet,” siger direktør Tine Roed, Dansk Industri.

Hun peger dog også på, at en fortsat vækst i de udenlandske overnatninger er en forudsætning for at skabe de vigtige lokale arbejdspladser.

"Den internationale vækst i turismen er med til at skabe beskæftigelse og velfærd i hele landet. Vi har dog på det seneste haft svært ved at følge med væksten hos konkurrenterne i vores nabolande. Det betyder, at vi går glip af omsætning og beskæftigelsesmuligheder lokalt," siger Tine Roed.

Turisme – en vej ind på arbejdsmarkedet

En stor del af de ansatte har et lavere uddannelsesniveau end andre erhverv. Samtidig er der en større andel med udenlandske herkomst ansat i turismen end i andre brancher. Det gælder blandt andet hotellerne, restauranterne, transporterhvervet og i rejsebureauerne, viser analysen.

Dermed har turismen også en social positiv understøttende effekt og bidrager til at skabe job til mennesker, der kan have svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

"Turismevirksomhederne er vigtige medspillere både, når det handler om integration af flygtninge, at tilbyde jobs til ledige fra andre erhverv og at give udsatte borgere en mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet," siger Kirsten Munch Andersen.

Behov for kvalificeret arbejdskraft

Dansk Industri peger på, at også turisterhvervet er præget af mangel på kvalificeret arbejdskraft.

”Selv om turisterhvervet har en høj andel af ufaglærte, oplever turisterhvervet ligesom det øvrige erhvervsliv, at det bliver sværere at finde kvalificeret arbejdskraft. Det er derfor afgørende, at politikerne hjælper erhvervet med at øge arbejdsstyrken gennem reformer, siger Tine Roed.

Horesta er enig i, at manglen på arbejdskraft er en udfordring. Men netop derfor er der stor opmærksomhed hos virksomhederne på at kvalificere den arbejdskraft, der er til rådighed:

"Der er stor fokus på at give medarbejderne de rette kompetencer, og vi oplever samtidig en stigning i antallet af højtuddannede i erhvervet," siger Kirsten Munch Andersen.

Del denne side

Min turisme

Få overblik over udviklingen i dit lokalområde op til valget i kommuner og regioner 2017. 

Turismens beskæftigelse

Turismen skaber fuldtidsjob til 118.000 mennesker i Danmark. Det svarer til, at 4,2 procent af den samlede beskæftigelse skyldes turismen. Men det er de små kommuner hvor turismen betyder mest, viser et notat fra VisitDenmark, der analyser turismens beskæftigelse. 

Se hele notatet "Turismens beskæftigelse"