VisitDenmarks bestyrelse

 

 

Chief Hospitality Officer Allan L. Agerholm, BC Hospitality Group (Formand)

 
Adm. direktør Kjeld Zacho Jørgensen, Billund Lufthavn  
Underdirektør Brand & Kommunikation Dorthe Weinkouff Barsøe, Tivoli A/S (Næstformand)  
Nordisk Marketingdirektør Ole Sorang, Rezidor Hotel Group

 
Direktør Jan Hapaanen, Novasol A/S  
  COO Marketing manager Camilla Dvinge, Dancamps  
Direktør/CEO, Jens Hausted, Dansk Kyst og Naturturisme.   
Adm. direktør/CEO, Mikkel Aarø-Hansen, Wonderful Copenhagen.   

Del denne side

Bestyrelse

VisitDenmark ledes af en bestyrelse og en direktion. 

Bestyrelsen er udpeget for en treårig periode gældende fra 1. januar 2016 til 31. december 2018. 

Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af VisitDenmark og fastlægger de generelle rammer for VisitDenmarks virksomhed. Bestyrelsen ansætter en direktion til varetagelse af VisitDenmarks daglige ledelse og implementeringen af bestyrelsens beslutninger. VisitDenmark har en selvstændig økonomi, som VisitDenmark hæfter for og disponerer over inden for rammerne af Lov om VisitDenmark, Vedtægter for VisitDenmark og den årlige mål og resultatplan med Erhvervsministeriet. Bestyrelsen afgiver årligt en beretning til erhvervsministeren om sin virksomhed.

Medlemmerne af bestyrelsen udpeges ud fra deres personlige egenskaber af erhvervsministeren efter anbefaling fra en rådgivende nomineringskomité. 

Formanden udpeges af erhvervsministeren, mens næstformanden vælges af bestyrelsen. Bestyrelsen skal sammensættes således, at den samlet besidder kompetencer, der gør den kvalificeret til at varetage VisitDenmarks formål.

Læs mere Lov om VisitDenmark.

Direktion og ledelse

VisitDenmarks daglige ledelse bliver varetaget af direktionen i samarbejde med ledelsesgruppen. 

Se VisitDenmarks ledelse

Kontakt Os

Find kontaktinformation på vores kontorer og medarbejdere verden over. Se ofte stillede spørgsmål og få svar på, hvad du kan kontakte os omkring.