Helle Damkjær

Analysechef, Viden & Analyse

Martin Fonnesbech-Sandberg

Økonom, Viden & Analyse

Robin Rich

Seniorøkonom, Viden & Analyse

Dijana Radic Milosevic

Analytiker, Viden og analyse

Charlotte Rømer Rassing

Senioranalytiker, Viden & Analyse

Nikoline Knudsen

Digital analysekonsulent, Viden og analyse

Henrik Boesgaard Sørensen

Senioranalytiker, Viden og analyse

Anne-Mette Nielsen

Student, Viden & Analyse