Skiltning af Panoramaruterne

Det er nemt at tage på tur ad Panorama cykelruterne, for alle ruter er tydeligt skiltede og forsynet med oversigtskort på naturlige startsteder langs ruten.

Skiltning
Panoramaruterne bliver skiltet i overensstemmelse med de danske vejregler, der opererer med tre kategorier af cykelruteskilte, alle med hvid skrift på blå baggrund: Nationale ruter, regionale ruter og lokale ruter. Panoramaruterne falder under lokale ruter og får derfor et trecifret rutenummer. De begynder med 401 i Sydvestjylland og tæller opad langs Jylland vestkyst mod nord, hvorefter nummerrækken fortsætter i sydøst og tæller opad mod København. Foruden rutenummeret vil der også stå ”Panoramarute” på alle skilte. 

Oversigtskort 
Hver Panoramarute får desuden et oversigtskort, der viser hele ruteforløbet. Kortet vil stå på et naturligt startsted.

Del denne side

Fakta

Der findes i alt 26 skiltede Panorama cykelruter i Danmark. De 10 ligger i Østdanmark og de 16 i Vestdanmark. Ruterne ligger som sløjfer på de to nationale cykelruter Vestkystruten og den danske del af Berlin-København-ruten. De 26 Panoramaruter varierer i længde fra 12 til 49 km, og kan alle gennemføres på en dagtur. Ruterne er tematiserede med fokus på naturen, kulturhistoriske seværdigheder, børnefamilier mv. Projektet er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling under EU