Blåbæk Møller

Vandmøllen er første gang nævnt i 1472, og blev sidenhen fæstegård under Rosendal gods.

Den fik vand fra Faxe å, men da der ikke altid var vand nok, opførtes vindmøllen i 1828 som supplement. Vandmøllens ene overfaldshjul trak kværne og valsestole i mølleriet. Det andet "stampede" oprindeligt stof (stampemølle). Stampningen gjorde stoffet ensartet i strukturen.

I de senere år trak hjulet i stedet en sav til bearbejdning af tømmer. Både vandmøllen og vindmøllen blev fredede i 1953.