Byvandring - Esbjerg vokser mod nord

På vandring i Esbjergs historie med Esbjerg Byhistoriske Arkiv

I sommeren 2021 tilbyder Esbjerg Byhistoriske Arkiv byvandringer, der fortæller forskellige sider af byens historie.

Esbjerg vokser mod nord

1. juli kl. 19.00

Da Esbjergs første byplan forelå i 1870, havde man umiddelbart svært ved at se, hvordan de ubebyggede områder nogen sinde skulle blive bebygget. Det viste sig at være en unødvendig bekymring, for med byens vækst blev man allerede i 1880 nødt til at finde byggegrunde på den anden side af byplanen. De nordgående veje blev derfor bare forlænget, og tværgående gader lagt ind, indtil man i 1896 fik en byplan for hele Esbjerg Kommune.


Turen udgår fra Turistkontoret/Destination Vadehavskysten, Skolegade 33.

Billetsalg
Pris kr. 50,- pr. person. Max. 30 deltagere.

Billetterne kan købes i læsesalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade 47, Esbjerg, eller i arkivets webshop.