Cykeltur/Vandretur: Roesporet ved Lungholm - 8 km

Roesporet ved Lungholm Gods
Denne dejlige cykel- eller vandretur giver mulighed for på nært hold at opleve, og få indblik i nogle af de forhold, der karakteriserede roedyrkningen på Lolland. På ruten er der mulighed for overnatning; se mere på bagsiden. På den ca. 8 km lange rute mellem Holeby og Errindlev (den fuldt optrukne linie på kortet) er der afmærket med rødt. Ruten går igennem et smukt åbent landskab og det 1 km lange roespor. Den flotte rundtur forbi Tågerup Kirke, Polakkasernen, Lungholm Gods samt Olstrup Kirke (stiplet linie på kortet) rummer historien om sukkerroepro-duktionen på Lolland. Ruten er på godt 4 km og er afmærket med gult.

Vidste du, at du kan se denne rute og mange flere naturoplevelser i app’en ”Naturlandet”. App’en kan hentes i App Store eller Google Play. Al information er tilgængeligt på dansk, engelsk og tysk – App’en er GRATIS