Dagli'Brugsen Hejnsvig

Dagli' Brugsen - Tæt på dig
Med 379 butikker spredt over hele landet er Dagli’Brugsen altid tæt på dig og din hverdag. Dagli’Brugsen dækker lokalbefolkningens behov for indkøb af dagligvarer i hverdagen med stor vægt på sundhed, ansvarlighed og friskhed. Butikkerne har personlig service og åbent alle ugens 7 dage.

I Dagli'Brugsen Hejnsvig finder du, udover et velassorteret supermarked, også apoteksudsalg, Tips&Lotto, bake-off med friskbagt brød hele dagen samt den lokale postbutik.