VisitDenmark

Danmarks fugle

På kurset vil vi forsøge at se så stort udvalg af Danmarks fuglearter som muligt.

Det betyder at vi på kursets fire ekskursioner vil besøge forskellige habitater, da hvert habitat byder på sine egne arter. Vi vil snakke om kendetegn, valg af levesteder samt de enkelte arters trækmønstre.
Desuden vil vi berøre fuglenes stemmer, da det ofte er den letteste måde at registrere fuglenes tilstedeværelse på. Målet er at kursisterne bliver bedre i stand til at kende forskel på Danmarks fuglearter, og at kursisterne får inspiration til at tage på tur på egen hånd.

(Medbring mindst én kikkert per 2 deltagere)


Turen starter torsdag eftermiddag med en introduktion til dagene i Landsbyens Hus.
Der serveres middag kl. 17.30.
Aftenens tur går til Jordløse Bakker

Du kan booke en shelter på www.bookenshelter.dk