En rundtur i vådområde Lindenborg Å udspring

Foto: RebildPorten
Begivenheder
Begivenheder
Adresse

Ved vejen Nørvad

9610 Nørager

Torsdag d. 27. august 2020 kl. 19.00 til 21.00

Rebild og Mariagerfjord Kommuner har i efteråret 2019 etableret et
nyt vådområde ved Lindenborg Ås udspring. Der er her lavet tre nye
vandløbsstrækninger med slyng og udlagt gydegrus på strækningerne.
Samtidig er vandstanden hævet på de ånære arealer. Kom og se den
begyndende tilgroning og de nye ånære arealer, og vandløbenes
nye forløb, bl.a. det nye afløb fra det store væld, der er starten på
Lindenborg Å.

Sted:

Ved vejen Nørvad, ved søområdet lige nord for Nysum,
9610 Nørager

Dato og tidspunkt:

Torsdag d. 27. august 2020 kl. 19.00 til 21.00

Turleder:

Ivan Holm, Rebild Kommune

OBS:

Gummistøvler eller andet vandtæt fodtøj vil være en
god ide. Ikke for småbørn.

Adresse

Ved vejen Nørvad

9610 Nørager

Åbningstider

27 Aug 20 / 27 Aug 20

Torsdag

19:00 - 21:00

Sidst opdateret af