VisitDenmark

Faldne fra 2. verdenskrig

Ribe og 2. verdenskrig

Mindesten i Ribe over faldne fra 2. verdenskrig
På årsdagen for Danmarks befrielse, bliver der også i Ribe lagt blomsterkranse ved mindestenen, for at minde de faldne under 2. verdenskrig.

#verdenskrig #visitribe #theoldesttownindenmark