Grandløse Kirke

Foto: VisitHolbæk
Attraktioner
Kirker
Adresse

Grandløse Kirkevej 5

4300 Holbæk

Kontakt

E-mail:bga@km.dk

Telefon:59182150

fax:59181613

Grandløse kirke består af kor med apsis og skib, opført i 1100-tallet af marksten, vekslende med frådsten.

Det er påvist, at kirken allerede dengang havde tårn - muligvis har det haft arkader forneden og over det et herskabspulpitur som i Tveje Merløse. I 1500 tallet blev tårnet delvist brudt ned, og det nuværende blev opført på resterne af det gamle.

Våbenhuset med de smukke blændinger i gavlen er bygget i tiden henimod år 1500.

Der er fundet rester af kalkmalerier fra 1200-1250 i koret og på triumfvæggen, og et fragment over hvælvet viser, at triumfvæggens komposition har bestået af en arkadefrise med Kristus og de 12 apostle.

Den rødlige granitfont er romansk. På kummen er der i relief hugget 11 buer med tilhørende søjleskafter.

Altertavlen fra 1622 er formentlig fra Anders Nielsen Hatts værksted.

Prædikestolen er fra 1625, storfelterne har arkader med de fire evangelister.

Korbuekrucifikset formodes at være fra Lorentz Jørgensens værksted.

Adresse

Grandløse Kirkevej 5

4300 Holbæk

Sidst opdateret af
VisitHolbæk