Hjertestien Lystrup Skov

Start fra Skovfogedvej (parkeringspladsen ved Skovlegepladsen)
Lystrup skov er en højtbeliggende skov, som af et NV-Sø-gående dalstrøg deles i en østlig, stærkt bakket og en vestlig noget fladere del. Ørnemosen og engen, som deler skoven i to halvdele, gennemløbes af Gørløse å, som starter fra Skt. Jørgen sø, og løber til Havelse å. Gørløse å er en lille å, mens bakkedragene omkring åen er imponerende. Mod øst er det Himmerigsbakken, der afslutter den langstrakte bakkekam, der læber ud i landskabet og står i forbindelse med tunneldals systemet ved Mølleåen. Her i skoven slutter den brat, og bag den er der en slugt, der kaldes Helvedeshullet, men den hæver sig igen omkring Kongebakken. Lystrup har oprindelig været en del af et større Nordsjællandsk skovområde, men efterhånden som skov blev ryddet og opdyrket, blev skovområdet delt i mindre områder. Småskovene blev ofte trængt tilbage til steder, hvor forholdene for agerbrug med primitive landbrugsredskaber, var mindre gunstige, og det stærkt kuperede terræn i Lystrup Skov rummer et varigt minde fra den tid, for over 200 år siden, da et ordnet skovbrug for første gang indførtes i større målestok i Danmark. Turen udgår fra det store lindetræ ved Skovfogedvej (parkeringspladsen ved Skovlegepladsen). Folderen fås på Frederikssund Turistbureau og Rejsestalden i Jægerspris.
Skovfogedvej (parkeringspladsen ved Skovlegepladsen)