Knud Mylin - Internationale Transporter & Spedition

Transport af gods af enhver art i hele Europa.

Hovedmarkedet er Tyskland og Danmark. For Knud Mylin Internationale Transporter & Spedition er transport af aluminiumsprofiler og temperaturfølsomt gods et speciale, hvor vi har mange års erfaring at trække på.

Vi er den direkte forbindelse - centralt beliggende mellem Skandinavien og det øvrige Europa.