VisitDenmark

Ledreborg Slotspark

Se det flotte nyrenoverede parkanlæg ved Ledreborg Slot og nyd et smukt stykke natur og kultur. 

Slottet og det tilhørende store parkanlæg på ca. 4 ha hører til blandt Danmarks mest helstøbte kulturmiljøer. Selve Ledreborg Slot er en karakteristisk rokokobygning, mens parken, der i 1740'erne oprindeligt blev anlagt som en barokhave, senere er blevet omdannet til et mere landskabeligt romantisk anlæg. Parken besøges hvert år af et stort antal mennesker - ikke mindst i forbindelse med den årlige livsstilsmesse i maj og populære slotskoncerter i august.
 
For nogle år siden blev der udarbejdet en detaljeret landskabsarkitektonisk helhedsplan, der har dannet udgangspunktet for restaureringsprincippet i slotsparken. Anlægsarbejdet har været tilrettelagt ud fra tre hovedmål: For det første at understrege og genskabe de barokke spor, der har historisk værdi i haven. Dernæst at skabe en havekunstnerisk fornyelse ved at genrejse "stedets ånd", og endelig ved at være praktisk realistisk både hvad angår økonomi og tilpasning til nutidig brug og vedligeholdelse af slotsparken.
 
Renoveringen af parken har bl.a. omfattet en genopretning af de terrasserede skrænter samt af springvand og spejldam, ligesom en række af parkens mange sandstensfigurer er blevet restaureret. Og så har renoveringen omfattet en række praktiske installationer med henblik på de mange arrangementer, der afholdes i parken - herunder Livsstilsmessen og Slotskoncerterne. 
 
På skråningen modsat slottet - nedenfor  den midterste terrasse - er anlagt et bassin med en bagvæg i store granitblokke, som en hule i skråningen. Fra den midterste næsten 4 meter høje granitblok strømmer et vandfald ned i bassinet. Bassinet og vandfaldet er udført af kunstneren Erik Heide. 

Til terrassen ovenfor vandfaldet er skabt en høj skulptur, som kan overdække figuren af Adam og Eva i vinterhalvåret. Skulpturen er endnu et af Erik Heides bidrag til renoveringsprojektet. 

I juni blomstrer det store pæonbed, som i sig selv er et besøg værd. 

I bunden af parken findes et dejligt picnic-område, hvor den medbragte mad kan indtages. Det er også muligt at bestille en frokostkurv hos Restaurant Herthadalen

Ledreborg Park er åben hele året kl. 11.00 – 16.00. Entré til parken kr. 25,- Betaling lægges i ærlighedsboksen ved indgangen.

I forbindelse med 
DR Slotskoncerter er parken lukket den 17, 18 og 19. august 2012. Adgang vil kun kunne finde sted med billet købt via RUO eller billetnet.

I sommerhalvåret kan man besøge Ledreborg Slot ved at forudbestille en rundvisning.

Følg Ledrebrog Slotspark på Facebook og LinkedIn:

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.372091299539373.88007.349154108499759&type=1#!/ledreborgslot.dk

http://www.linkedin.com/company/2773434?trk=tyah