VisitDenmark

Ørnehøj ved Hesnæs

Ørnehøj
Lige nord for Hesnæs ligger Corselitze Østerskov, der rummer adskillige fornemme fortidsminder. Det mest markante af disse er formentlig Ørnehøj. Gå ind ad "Bagestevej" i den nordlige udkant af Hesnæs. Der er i 2012 etableret en handicapvenlig sti fra Hesnæs Havn op gennem skoven til et udkigspunkt ved klinten, stien passerer forbi Ørnehøj. Følg skiltet mod Ørnehøj. Efter et par hundrede meter går der en sti mod højre. Lidt nede af stien ligger Ørnehøj.

Efter den daværende kronprins Frederik 7.s besøg blev der i den største af randstenene udhugget et ovalt skjold med en kongekrone, bogstaverne F.C.C. og årstallet 1843. Bogstaverne refererer til kronprins Frederiks initialer, Frederik Christian Cronprinds. Kronprinsen stod for en noget hårdhændet udgravning af jættestuen, hvilket er årsag til at den ikke er så godt bevaret i dag.

Den store randsten rager næsten 3 meter op over jorden og hælder faretruende mod øst. På den nordlige langside er der 14 randsten og på den sydlige yderligere 17. Disse sten, hvoraf mange er væltede, er mellem 1,25 og 1,50 meter høje. For vest enden er der 3 randsten. Den midterste på 2,75 meter er væltet. For øst enden er der 3 rejste og 2 væltede randsten - heriblandt den store sten med monogrammet.

På jordhøjens vest side findes en ca. 2 gange 2 meter bred og 1 meter dyb sænkning. I højens længderetning findes en 10 meter lang og 2,50 meter bred indtil 1,80 meter dyb gravning med en jættestue uden dæksten. Selve kamret er 8 meter langt og 1,80 meter bredt.

Jættestuekamret er opbygget af 12 bæresten i såvel nord- som sydsiden. Hertil kommer 2 sten i vest enden og 1 i øst enden. Fra sydsiden udgår en noget forstyrret 4 meter lang og 0,75 meter bred gang. Denne har 2 bæresten i hver side, der er noget lavere end kamrets.