Øster Strandgade i Ringkøbing

I 1726 kald "Østergaden ned ad Stranden". Øverst gamle sidelænger til store købmandsgårde på Algade- I Mata´s ejendombindingsværk med murede gavl, nordligst to felter af små frisiske mursten, "mopper" fra 1600-tallet. Mange bedrestillede håndværkere har fra gammel tid boet i den velbevarede gade , der præges af huse fra 1800-tallet. Nr. 13 har to etager mod gaden, men kun en på bagsiden. Den flotte gadedør er fra første del af 1800-tallet. Nabohuset nr. 15 er et godt eksempel på en restaurering ved arkitekt Draiby, der stiftede Bevaringsforeningen.