VisitDenmark

Østerbølle Kirke

Østerbølle Kirke - Vesthimmerland

Østerbølle kirke er formentlig bygget omkring år 1100, men hvem den egentlige bygherre er, vides ikke.

Kirken er oprindeligt opført i romansk stil af granitkvadre , men tårnet er sengotisk og der er anvendt kampesten og munkesten til opførelsen.
Våbenhuset er opført samtidig med tårnet.
Kirken har oprindelig haft tre indgangsdøre, kvindedøren mod nord og præstedøren mod syd er muret til.
Den sidste dør mod syd er indgangsdøren til kirken i våbenhuset.
Alle tre døre er rundbuede og disse er bevaret.
Se flere oplysninger om kirken på www.oesterboellekirke.dk