Overnatning i det fri i Rold Skov

På Naturstyrelsens områder har du mange muligheder for overnatning i det fri.

Sov på skovbunden uden telt

På Naturstyrelsens arealer må du gerne overnatte i skovbunden i en sovepose, med et tæppe, et regnslag på jorden eller i en hængekøje i et træ eller lignede. Hvis du anvender hængekøje, skal du dog være opmærksom på, at du ikke beskadiger træerne fx deres bark, som især om foråret er ekstra sårbart.

Hvis dit regnslag eller din tarp sættes op, så den får samme funktion som et telt, må det kun ske på områder med friteltning eller på en af lejrpladserne.

Find områderne med fri teltning i Rold Skov ved at klikke på områderne herunder: 

Find området med fri teltning her i Rold Skov her. 

Find flere områder med friteltning og lejrpladserne her. På siden kan du vælger du den type overnatning du søger, hvorefter alle overnatningsmulighederne kommer frem.

Regler for fri teltning

 • Det er kun tilladt at overnatte én nat samme sted.
 • Man må højst slå to telte op samme sted.
 • Teltene må maks. være tre-personers telte
 • Teltene skal være uden for synsvidde fra drifts- og beboelsesbygninger, herunder f.eks. naboer og campingpladser, samt bilveje.
 • Det er kun tilladt at anvende åben ild på de dertil indrettede bålpladser.
 • Man må kun bruge feltkøkken, hvis man bruger et stormkøkken, hvor brænderen er indelukket fx Trangia. Af hensyn til brandfare må man ikke sætte stormkøkkenet på blade, nåle eller andet brændbart materiale – sæt gerne stormkøkkenet på en sten eller andet lignende ikke-brændbart materiale.
 • Vær opmærksom på, at en skov kan være lukket for brug af åben ild, brug af bålpladser mv. grundet tørke, og så er brug af stormkøkken heller ikke tilladt. Evt. lukning af skove med Fri teltning vil være angivet på Naturstyrelsens hjemmeside samt evt. med opsatte skilte ved skovenes indgange
 • Det er ikke tilladt at bruge motoriseret transport på skovens veje.
 • Teltning ikke er tilladt på de strandbredder og klitter, som hører til visse af skovområderne.
 • Efter endt brug skal man rydde op efter sig og tage sit affald med.
 • Vær i øvrigt opmærksom på, at det ikke er lovligt at udvise støjende adfærd, herunder benytte radioer, højttaler, musikinstrumenter o.a. på en støjende måde.

Regler for brug af de små lejrpladser

 • Maks. to overnatninger
 • Motorkørsel til pladsen er ikke tilladt.
 • Toiletbesøg i skoven skal foregå i passende afstand til pladsen uden efterladenskaber
 • Tag dit affald med dig. Det er en del af sporten!
 • Det er tilladt at samle tørre kviste og grene i skovbunden til eget bål.
 • Du må samle af skovens planter, bær, frugter til eget brug.
 • Pladserne kan bruges af enkeltpersoner, familier eller smågrupper med få telte.
 • Vær i øvrigt opmærksom på, at det ikke er lovligt at udvise støjende adfærd, herunder benytte radioer, højttaler, musikinstrumenter o.a. på en støjende måde.