©  Foto:

Rebildfesten 2024

Torsdag den 4. juli 2024

Rebildfesten i Rebild Bakker, Nordjylland, er en fejring af de stærke bånd mellem Danmark og USA, rodfæstet i den massive danske udvandring til Amerika i det 20. århundrede. Denne årlige begivenhed symboliserer venskabet mellem de to nationer.

Festen inkluderer taler fra prominente personer, der reflekterer over de dansk-amerikanske relationer, musikalske og kulturelle indslag og naturligvis mad fra både det danske og amerikanske køkken.

Rebildfesten 2024 er mere end en historisk markering; det er en fejring af kulturel udveksling og et vedvarende venskab mellem Danmark og USA.