©  Foto:

Tåsinge Rundt på cykel

Cykelturen Tåsinge rundt – 48 km

 Med start i Svendborg går turen først over Svendborgsundbroen. Nyd den enestående smukke udsigt over sundet med Svendborg liggende bagude og Tåsinge forude. I lyskryds på Tåsinge drejes til venstre og straks igen til venstre mod Vindeby.

På vej ned ad bakken mod Vindeby kan man nyde synet af Svendborg og fra havnen i Vindeby kan man nyde synet over Sundet, og hvis vejret er til det de mange smukke sejlbåde – og hvis man er endnu heldigere kan Svendborgs delfin ”Delle” ses springe rundt i Sundet.

Turen går videre gennem Vindeby ad Troensevej. Efter det skarpe sving i udkanten af byen drejes brat til venstre ad stien, der fører ind i Bregninge Skov. Vel ude af skoven igen er man i Troense, og her drejes til venstre ad vejen, der fører ind mod bymidten.

I den gamle skipper by Troense, som er en af Danmarks smukkeste og mest idylliske byer, finder man de talrige fredede bindingsværkshuse fra 1700-tallet. Kør ad Grønnegade med de mange smukke huse til Valdemars Slot, der er et af Danmarks største private slotsanlæg.

Slottet er fortiden lukket, men på stranden bag ved den kønne The pavillon er der desuden mulighed for at bade.

Fortsæt forbi slottet gennem portbygningen og følg Nørreskovvej. Lige inden vejen deler sig, ligger på højre side den over 400 år gamle Ambrosiuseg, der har fået navn efter digteren Ambrosius Stub. Han var skriver på Valdemars Slot og holdt af at sidde under egen og skrive sine digte.

Længere fremme ad Nørreskovvej kommer man til Nørreskoven, der dannede rammen om dramaet omkring Elvira Madigan og Sixten Sparre.

Fortsæt til Lundby og drej til venstre ad Sundbrovejen (cykelsti). – Har man cyklet nok for i dag, så drej til højre følg cykelstien tilbage til Svendborg.

– ellers så fortsæt til venstre. Ved Lunkebugten drejes til venstre ad Vemmenæsvej. Her kan man evt. besøge Glasmagerne Lena og Jesper, som sælger den smukkeste glaskunst, og hvis man er heldig, kan man også opleve dem demonstrerer den svære kunst at blæse glas.

I Vemmenæs drejes til venstre ad Stenoddevej, som følges igennem Stenodden Skov til Gravvængevej og videre til Vemmenæs – en lille afstikker til venstre fører ned til det gamle færgested Vemmenæs – Rudkøbing, som var forbindelseslinjen mellem Tåsinge og Langeland indtil 1966. Fra Vemmenæs tilbage til Lunkebugten, og denne gang drejes til venstre ind i skoven ad Bjerrebyvej. Efter at have krydset landevejen mellem Svendborg og Rudkøbing fortsætter man lige ud til Ny Bjerreby og videre til man når Søby Strandvej.

Her finder man på venstre hånd Monnet, i daglig tale kaldet Månen. Området er et stort strandområde med e spændende plante- og dyreliv. Området anvendes til græsningsområde for bl.a. køer og får. – Fortsæt til Skovballen, gennem Skovballeskoven, ad Skaregårdsvej og til venstre ad Knasterhovvej/Søren Lolksvej til Vejlen. – Her er der kun adgang ad vejen, fordi det ikke er tilladt at færdes på engen. I vejlen findes der er meget rigt fugleliv, især af svømme- og vadefugle, men også rød-rygget tornskade og høgesanger er set her.

Ved skoven drejes til venstre ad Vornæs Skovvej som følges langs kysten til Nørre Vornæs og videre til Bregninge.

I Bregninge køres op ad Kirkebakken til Bregninge Kirke. I klart vejr har man fra kirketårnet den smukkeste udsigt over hele øhavet.

Ved siden af kirken ligger Tåsinge Museum, som bl.a. har en spændende udstilling om Sixten Sparre og Elvira Madigan.

Lad turen gå ned ad Kirkebakken på den anden side af kirken ad Gammel Nybyvej, der munder ud i Eskærvej i Troense. Her drejes til venstre og man er snart igen ude på Sundbrovejen, og man kan endnu engang nyde synet fra cyklen over Svendborgsundbroen tilbage til Svendborg.