VisitDenmark

Tinkerdal Naturlegeplads

Tinkerdal Besøgssted er et udendørs naturrum eller indfaldsport til skoven, hvor der er koncentreret en række forskellige faciliteter, der skal gøre det nemmere for borgere og turister at få frisk luft, motion, rekreation, naturoplevelser og socialt samvær.
 
Faciliteterne tilbyder alle aldersgrupper lige fra børnehavebørn og skolebørn til unge, voksne og ældre mulighed for aktiviteter, der spænder fra roligt og hyggeligt ophold og samvær i skoven til udfordrende fysiske aktiviteter med eller uden hund.
 
Tinkerdal rummer således flere tilbud: En skovlegeplads for de mindste, en GetMoving-motionsbane for børn og voksne, et madpakke-hus for mindre grupper, en grillhytte for større grupper, en shelterborg til overnatning for f.eks. skoleklasser og spejdere samt flere borde, bænke og bålpladser. Nord for Rute 16 findes desuden en større hundeskov med fitnessredskaber for hunde. 

Tinkerdal Besøgssted ligger mellem 2 p-pladser. Mod syd ligger en mindre p-plads ved Tinkerdalsvej, og mod nord findes en større p-plads på rute 16 med offentlige toiletter. Denne p-plads fungerer også som et slags ”trail-center” – et punkt, hvorfra der udgår afmærkede vandre- og cykelruter.  
 
Det er muligt her at starte på en ca. 30km lang cykeltur, der bringer en rundt i hele den 2357ha store, statsejede Feldborg Nørreskov, d.v.s. både Borbjerg-, Sevel- og Nordre Feldborg Plantager. Man kan også komme på en vandrerute, der bl.a. kan bringe en forbi et nyt opholdsareal med borde, bænke og bålplads ved Hogager Dam. I forbindelse med dette areal er der også etableret en mindre p-plads ved Hornstrupvej. 

I løbet af året vil der desuden blive udviklet planer for opstart af naturaktiviteter for daginstitutioner og skoler fra Hogager og Skave samt andre dele af Holstebro Kommune. Aktiviteterne kan tage udgangspunkt i Tinkerdal Besøgscenter, men vil også inddrage det tidligere skovfogedsted, Tingedalshus, der ligger midt i skoven. 

Skov- og Naturstyrelsen Midtjylland vil i de kommende år udvikle flere naturvejlednings-tilbud til lokale og turister i Tinkerdal Besøgssted og Feldborg Nørreskov.