VisitDenmark

Ulslev Strand

Kysten er en sandstrand med sten og mindre klitter med marehalm og gryder. Ved Ulslev, går stranden over i en lav, gammel havskrænt. Der er gode muligheder for badning. Stranden er bred med relativt lavt vand og enkelte store sten et stykke ud.
Om efteråret kan man se gæs og vadefugle på træk langs kysten. I det åbne land med spredte buske bag stranden yngler der af og til rødrygget tornskade. Her kan der også være et rigt insektliv, med blandt andet græshopper og sommerfugle. Filtet hestehov, som ikke er almindelig, forekommer ved stranden.
Parkeringsmuligheder for biler ved Ulslev strand, hvor der også er en meget stor plæne med levende hegn. Der er en plads med borde/bænke, toilet og legeredskaber for børn. Camping og teltninger ikke tilladt, her henvises til Ulslev Camping lige ved sidan af. Der er adgang til stranden fra P-pladsen og der er tre offentlige stier mellem stranden og den bagved beliggende vej, stierne er markeret med stipæle med piktogrammer.