Vægterrundgang

Ribes vægtere formår at skabe en helt særlig stemning, når de synger deres vægtervers og fortæller om Ribes dramatiske historie.

Vægteren i Ribe går i sommerhalvåret sin traditionelle vandring gennem de gamle gader. Turen begynder på Torvet ved Restaurant Weis Stue, varer ca. 45 minutter, og det er gratis at gå med.

I gamle dage var det vægterens opgave at holde ro og orden i byens gader om natten. I Ribe skulle han tillige advare mod truende stormfloder. Det moderne politi tog efterhånden over, og de sidste rigtige vægtere i Ribe ophørte deres gerning i 1902.

I 1932 blev det besluttet at lade vægtertraditionen genopstå som led i turistarbejdet.

Vægterturene foregår på dansk og engelsk.

Vægterrundgang starter 15. juni og vægteren må kun gå med 49 tilhørere. Der uddeles deltagerbevis i form af klistermærker til de første 49 efter først til mølle-princippet. Der er ikke mulighed for tilmelding.

Vægterne går hver aften kl. 20.00 og kl. 22.00 fra 15.06. - 31.08. og fra 01.09. - 17.10. hver aften kl. 20.00.