Vestjydernes hovedstad

Ringkøbing er siden 1600-tallet center for administration. Amtsforvalteren opkrævede kongelige skatter og afgifter, der indtil ca. 1800 ofte blev betalt med korn, så han havde brug for store magasiner. " Kgl. Mayestæts skattekorn " blev som regel udskibet til de danske garnisioner i Slesvig-Holsten og Norge. I 1794 oprettedes Ringkjøbing Amt, og amtmanden flyttede til byen med sæde på Rindumgård siden 1807. Ringkjøbing-Skjern Kommunes bygninger mellem banegården bliver fortsat benyttet til offentlig administration efter kommune sammenlægningen.